Najlepsze noclegi z Chęcin i okolic

Agropodzamcze

Agropodzamcze

cena od: 35

Typ obiektu:
Agroturystyka
Miejscowość:
Podzamcze

Agroturystyka w urokliwej miejscowości Podzamcze. W okolicy jest wiele atrakcji takich jak: zamek królewski, skansen oraz jaskinia Raj. Więcej

Historia Chęcin

Chęciny i otaczające je miejscowości to niezwykle ciekawy zakątek województwa świętokrzyskiego. Pierwsze informacje o Chęcinach jako wsi, której właścicielem był Mikołaj Mikuła pochodzą z 1275 roku. Ówczesna osada istniała na terenie dzisiejszych Starochęcin.

Chęciny - widok na miasto z góry zamkowej

Widok na centrum Chęcin i okolice (od strony północnej) z góry zamkowej.

U podnóża góry zamkowej od strony północnej zaczęły pojawiać się na początku XIII wieku pojedyncze zabudowania. Z czasem obejmując coraz większy zasięg przyjęły nazwę Chęciny. Prawa miejskie nabyły one około 1325 roku. W pierwszej połowie kolejnego stulecia wyznaczono rynek – nazwany obecnie Placem 2 czerwca razem z przylegającymi do niego ulicami: Małogoską i Długą. W II połowie XIV wieku wytyczono drugi rynek – dziś opatrzony nazwą Plac Stefana Żeromskiego. Nad nowymi Chęcinami górował zamek wybudowany na przełomie XIII/ XIV wieku. Fakt ten został udokumentowany w 1306 roku. Mowa w nim o nadaniu warowni do roku 1308 - biskupowi Janowi Muskacie.

Zamkowe mury były świadkiem wielu wydarzeń. Tu złożyła swe skarby królowa Bona.

Chęciny zlokalizowane przy zamku i skrzyżowaniu tras handlowych wiodących do Krakowa, Torunia oraz na Śląsk, zaczęły się gwałtownie rozwijać. W 1363 roku król Kazimierz Wielki ustanowił w nich starostwo grodowe oraz siedzibę ekonomii dóbr królewskich. W tym okresie dawne tereny nazwano starymi Chęcinami, a następnie Starochęcinami.

Chęciny były ważnym ośrodkiem życia politycznego. W zamku ukrywano m.in. - w obawie przed Krzyżakami - skarbiec katedry gnieźnieńskiej . W 1331 roku odbył się tutaj pierwszy zjazd wszystkich ziem polskich. Szczególną troską otaczał Chęciny Kazimierz Wielki. To on wystawił u podnóża zamku kościół parafialny , ufundował klasztor Franciszkanów. Śmierć przeszkodziła mu w umocnieniu miasta murami. Kolejni panujący w osobach Stefan Batory, Zygmunt III Waza nadawali Chęcinom nowe prawa i przywileje.

W 1564 roku w mieście znajdowało się około 300 domów. Rozwijała się branża rzemieślnicza, pojawił się szpital dla ubogich oraz łaźnia. Od 1764 roku mieściła się w Chęcinach siedziba radomskich sądów ziemskich. W relacjach z przełomu XVIII/ XIX wieku miasto pojawia się jako zaniedbane i zrujnowane. Stan ten trwał aż do czasów po II wojnie światowej.

Obecnie walory krajobrazowe miasta i jego okolic, cenne zabytki, dogodna komunikacja sprawiają, że Chęciny należą do najważniejszych centrów turystyczno - wypoczynkowych świętokrzyskiej krainy. Zobacz polecane przez redakcję, najlepsze noclegi w Chęcinach (w ofercie także kort tenisowy).

Dlaczego Chęciny to miasto królewskie?

1308r. - 1310r. – pobyt Władysława Łokietka na zamku.

1367r. - nadanie przez Kazimierza III Wielkiego przywileju Wojciechowi z Zajączkowa zezwalającego na założenie wsi Gnieździska.

1370 – 1375 r. - zamieszkanie na zamku po śmierci brata królowej Węgier Elżbiety Łokietkówny.

1390 – 1433r. – przebywanie na zamku Władysława III pod opieką królowej Zofii Holszańskiej, w czasie "morowej zarazy" w Krakowie.

1441r. - potwierdzenie przez królową Zofię Holszańską aktu darowizny dla kościoła parafialnego.

1554r. - przechowywanie na zamku skarbów królowej Bony.

1774r. - przejazd przez miasto króla Stanisława III Augusta Poniatowskiego.

1809r. - zatrzymanie się w Chęcinach księcia Józefa Poniatowskiego – w czasie podróży do Krakowa.

1827r. - zatrzymanie rozbiórki murów zamkowych przez cara Mikołaja I.